Mehmet Dedeoĝlu (Dedepress) ve Af Media GmbH' ya fotoĝraflar için teşekkürler.