Mehmet Dedeoĝlu (Dedepress) ve TiviTürk'e fotoĝraflar için teşekkürler.